obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Návod: Ako sa tvorí stránka   |   Ukážky   |   OBJEDNAŤ   |   Verejné obstarávanie   |   Kontakt   |   Mapa servera   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Verejné obstarávanie 
Verejné obstarávanie

Podľa novely občianskeho zákonníka 546/2010 majú povinné subjekty [patria sem aj školy a školské zariadenia napr. jedálne] povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle od 1. januára 2011. Kliknite sem pre text novely OZ 546/2010.

Do Vašej stránky vložte príkaz menu:
Verejné obstarávanie.
Túto stránku rozčleňte na podstránky:
      ......
      Rok 2012
      Rok 2011
Ak máte ďalšie zariadenie (a chcete zlmuvy, objednávky a fakúry deliť na zariadenia), môžete každý rok rozdeliť na podstránky napr:
      Škola
      Školská jedáleň
      Materská škola
      prípadne iné.

Do stránky pre aktuálny rok vložte nové tabuľky pre:
      Zmluvy
      Objednávky
      Faktúry
(ak ste veľká škola môžete tie tri skupiny vytvoriť ako podstránky)
Potom do jednotlivých častí stránky stiahnite dokumenty zmlúv, objednávok a faktúr a vytvorte na nich odkaz.

Vzorové šablóny súborov:
i-xls2.gifVzorový Excelovský súbor pre zmluvy (súbor zmluvy.xls )
i-xls2.gifVzorový Excelovský súbor pre objednávky (súbor objednavky.xls)
i-xls2.gifVzorový Excelovský súbor pre faktúry (súbor faktury.xls)

Vzorové súbory
:
  • si stiahnite do počítača
  • naplňte Vašimi údajmi
  • súbory uložte v tvare textového súboru ako typ súboru text oddelený tabelátormi
  • odošlite ich na server
  • pripojte ich k tabuľke
Nazabudnite všetky naskenované súbory tiež odoslať na server !

Vzorová stránka

1. Po vytvorení nových tabuliek pre zmluvy, objednávky a faktúry a zmazaní návodu:


Verejné obstarávanie rok 2011

Verejné obstarávanie - Zmluvy
ČísloDátumDodávateľZmluva naSuma
001/20111-jan-2011Peko BratislavaWebhosting stránka.info42.00*Zobraziť*
002/20112-jan-2011Peko BratislavaWebhosting stránka.info42.00*Zobraziť*

Verejné obstarávanie - Objednávky
ČísloDátumDodávateľObjednáva saSuma
001/20111-jan-2011Peko BratislavaWebhosting stránka.info42.00*Zobraziť*
002/20112-jan-2011Peko BratislavaWebhosting stránka.info42.00*Zobraziť*

Verejné obstarávanie - Faktúry
ČísloDátumDodávateľPredmet faktúrySuma
001/20111-jan-2011Peko BratislavaWebhosting stránka.info42.00*Zobraziť*
002/20112-jan-2011Peko BratislavaWebhosting stránka.info42.00*Zobraziť*

2. Po naplnení tabuliek údajmi z externých súborov uvedených vyššie:

Verejné obstarávanie rok 2011

Verejné obstarávanie - Zmluvy (Tabuľka pripojená na súbor zmluvy.txt)
ČísloDátumDodávateľZmluva naSumaZobraz
11.IPekoNiečo 1222*Zobraziť*
21.IPekoNiečo 2222*Zobraziť*
31.IPekoNiečo 3222*Zobraziť*
41.IPekoNiečo 4222*Zobraziť*

Verejné obstarávanie - Objednávky (Tabuľka pripojená na súbor objednavky.txt)
ČísloDátumDodávateľObjednáva saSumaZobraz
11.IPekoNiečo 1222*Zobraziť*
21.IPekoNiečo 2222*Zobraziť*
31.IPekoNiečo 3222*Zobraziť*
41.IPekoNiečo 4222*Zobraziť*

Verejné obstarávanie - Faktúry (Tabuľka pripojená na súbor faktury.txt)
ČísloDátumDodávateľFaktúruje saSumaZobraz
11.IPekoNiečo 1222*Zobraziť*
21.IPekoNiečo 2222*Zobraziť*
31.IPekoNiečo 3222*Zobraziť*
41.IPekoNiečo 4222*Zobraziť*

3. Takto vyzerá vzorový Excelovský súbor pre zmluvy:

zmluvy.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web